Beù Ngoâi Sao

Trường Mầm non Bé Ngôi Sao Tân Bình tọa lạc trong một khu vực yên tĩnh, thoáng mát: 62/30 Nhất Chi Mai, phường 13 , quậnTân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.

Hoaït Ñoäng

Với các hoạt động phong phú hàng tuần, Nhà trường đem lại nhiều không gian vui chơi lý thú sau mỗi giờ học cho các bé. Tạo không khí vui tươi cho mỗi ngày đến trường

Chöông Trình

Nhà trường bám sát theo yêu cầu của chương trình Giáo dục Mầm non mới do Bộ, Sở Giáo Dục – Đào Tạo quy định, nhằm đảm bảo năm mục tiêu giáo dục chính yếu.

Chi tiết tin tức

Nội dung giảng dạy STEM - Robotics

Nội dung giảng dạy STEM - Robotics

BẢNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH – CẤP ĐỘ 1
Công Ty Education Builder

STT

BÀI HỌC

NỘI DUNG

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Bài 1: Giới thiệu tổng quan về môn học Robotics

•  Giới thiệu về chương trình giảng dạy Robotics.

•  Giới thiệu bộ linh kiện Robot Wedo

•  Giới thiệu về chương trình lập trình Wedo 2.0

 

Học sinh có khả năng:

•  Biết được thế nào là thiết kế Robot, so sánh giữa Robot và con người, lợi ích của việc sử dụng Robot vào đời sống con người.

•  Phân biệt các linh kiện Robot của bộ Wedo.

•  Biết được khái niệm về lập trình và làm quen với chương trình lập trình Wedo 2.0
2

 Bài 2:
Môi trường sống

•  Giới thiệu về môi trường sống của loài người qua các hình ảnh, video: khu dân cư, khu công kỹ nghệ

•  Lắp rắp mô hình môi trường khu dân cư, khu công kỹ nghệ với các linh kiện Wedo 2.0

 

Học sinh có khả năng:

•  Biết được thế nào là sự khác biệt giữa môi trường sống ở khu dân cư và khu công kỹ nghệ

•  Lắp rắp mô hình môi trường sống ở khu dân cư và khu công kỹ nghệ

 
3

 Bài 3:
Đời sống loài chim

•  Giới thiệu về môi trường sống của loài chim qua các hình ảnh, video

•  Lắp rắp mô hình con chim và sự chuyển động của nó với các linh kiện Wedo 2.0

 

 

Học sinh có khả năng:

•  Biết được thế nào là môi trường sống của loài chim

•  Lắp rắp mô hình Robot con chim và chuyển động cánh con chim

 
4

 Bài 4:
Con gà tây và môi trường sống

•  Giới thiệu về môi trường sống của loài gà tây sự chuyển động của nó qua các hình ảnh, video

•  Lắp rắp mô hình con gà tây và chuyển động qua các link kiện Wedo 2.0

 

Học sinh có khả năng:

•  Biết được thế nào là môi trường sống của loài chim

•  Lắp rắp mô hình Robot con chim và chuyển động con gà tây qua các link kiện Wedo 2.0

 5

 

Bài 5:  Hoạt động của bánh răng

•  Giới thiệu về cách hoạt động của bánh răng qua các hình ảnh, video

•  Lắp rắp mô hình một vật thể chuyển động qua 2 bánh răng qua các link kiện Wedo 2.0

 

Học sinh có khả năng:

•  Biết được bánh răng dùng để làm gì trong một động cơ

•  Lắp rắp mô hình một Robot con chuyển động qua bánh răng6

 


Bài 6:
Động cơ mô tơ

•  Giới thiệu về cách hoạt động của động cơ mô tơ qua các link kiện Wedo 2.0 và qua các hình ảnh, video

•  Lắp rắp mô một Robot con chuyển động với một mô tơ với các linh kiện Wedo 2.0

 

Học sinh có khả năng:

•  Biết được mô tơ dùng để làm gì

•  Lắp rắp mô một Robot con chuyển động với một mô tơ
7

 Bài 6:
Cái tay quay - pit tông

•  Giới thiệu về cách hoạt động của tay quay và pit tông qua các linh kiện Wedo 2.0 và qua các hình ảnh, video

•  Lắp rắp mô một mô hình chuyển động với một tay quay và pít tông

Học sinh có khả năng:

•  Biết được cái tay quay - pit tông dùng để làm gì

•  Lắp rắp mô một mô hình chuyển động với một tay quay và pít tông

 

 

 

8

 

 

 

Bài 8:  Cộng tác giải quyết vấn đề

 • Giới thiệu về phương pháp làm việc nhóm sao cho hiệu quả.
 • Giới thiệu về cách thức thành lập nhóm.

Giới thiệu về cách giải quyết các vấn đề khi làm việc nhóm với nhau.

Học sinh có khả năng:

 • Hiểu biết về phương pháp làm việc nhóm sao cho hiệu quả.
 • Biết về cách thức thành lập nhóm.

Hiểu biết về cách giải quyết các vấn đề khi làm việc nhóm với nhau sao cho hiệu quả.

 

 

 

9

 

 

Bài 9: Dự án mở giữa kỳ (Giáo viên chọn chủ đề tổng hợp các bài học trên)

 • Giáo viên chọn chủ đề mở để các học sinh tham gia sáng tạo ,lắp ráp Robot.
 • Làm việc nhóm để giải quyết chủ đề GV đưa ra.

Trình bày ý tưởng theo chủ đề.

Học sinh có khả năng:

 • Hiểu việc lập kế hoạch để giải quyết vấn đề.
 • Biết phân chia nhiệm vụ cho từng cá nhân trong nhóm.

Mạnh dạn trình bày các ý tưởng hay.

Học sinh nghỉ giữa khóa học cấp độ 1

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

Bài 10: Robot Milo

•  Giới thiệu về Robot tự hành Milo

•  Tìm hiểu và khám phá những cách khác nhau mà các nhà khoa học và các kỹ sư có thể đến được những vùng xa xôi hẻo lánh để thu thập các thông tin nghiên cứu.

•  Nghiên cứu, sáng tạo, lắp ráp và lập trình Robot thám hiểm tự hành Milo.

Học sinh có khả năng:

•  Biết được những cách khác nhau mà các nhà khoa học có thể đến được các vùng xa xôi, hẻo lánh.

 • Biết được khái niệm tự động hoá.
 • Lắp ráp thành công một Robot tự hành Milo.

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

Bài 11:  Thiết bị cảm biến chuyển động của Robot Milo

•  Giới thiệu thiết bị cảm biến chuyển động trong Robot.

•  Giới thiệu về cách hoạt động và lợi ích của việc sử dụng thiết bị cảm biến chuyển động trong Robot.

 

•  Nghiên cứu, lắp rắp, lập trình Robot thám hiểm tự hành Milo có gắn thiết bị cảm biến chuyển động.

Học sinh có khả năng:

•  Biết được thiết bị cảm biến chuyển động trong Robot và phân biệt được các thiết bị đó.

•  Biết được cách hoạt động và lợi ích của việc sử dụng thiết bị cảm biến chuyển động trong Robot.

•  Có thể điều kiển Robot thám hiểm tự hành Milo có gắn thiết bị cảm biến chuyển động.

 

 

 

 

12

 

 

 

 

Bài 12:  Thiết bị cảm biến độ nghiêng của Robot Milo

•  Giới thiệu thiết bị cảm biến độ nghiêng trong Robot.

•  Giới thiệu về cách hoạt động và lợi ích của việc sử dụng thiết bị cảm biến độ nghiêng trong Robot.

•  Nghiên cứu, lắp rắp, lập trình Robot thám hiểm tự hành Milo có gắn thiết bị cảm biến độ nghiêng.

Học sinh có khả năng:

•  Biết được thiết bị cảm biến độ nghiêng trong Robot và phân biệt được các thiết bị đó.

•  Biết được cách hoạt động và lợi ích của việc sử dụng thiết bị cảm biến độ nghiêng trong Robot.

•  Có thể điều kiển Robot thám hiểm tự hành Milo có gắn thiết bị cảm biến độ nghiêng.


13

 

 

 

 

Bài 13:  Giới thiệu về Robot Milo vận hành cộng tác

•  Giới thiệu về cách hoạt động của 2 Robot Milo cùng vận hành cộng tác.

Biết được sự vận hành của 2 Robot cùng một lúc có thể hoạt động được 2 công việc khác nhau đồng thời.

•  Nghiên cứu, lắp rắp, lập trình và sáng tạo Robot thám hiểm tự hành Milo có gắn thiết bị cảm biến độ nghiêng.

Học sinh có khả năng:

•  Biết được thiết bị cảm biến độ nghiêng trong Robot và phân biệt được các thiết bị đó.

•  Biết được cách hoạt động và lợi ích của việc sử dụng thiết bị cảm biến độ nghiêng trong Robot.

•  Có thể điều kiển 2 Robot cùng vận hành thám hiểm tự hành Milo có gắn thiết bị cảm biến độ nghiêng.

14

Bài 14:  Robot xe kéo

 • Giới thiệu về cách hoạt động của lực kéo qua các hình ảnh, video và Robot thực nghiệm
 • Học được các kiến thức cơ bản vật lý về lực kéo qua các thực hành lắp ráp, lập trình, thí nghiệm và thi đua Robot

Học sinh có khả năng:

 • Cùng hoạt động nhóm để thực hành lắp ráp, lập trình, thí nghiệm và thi đua Robot xe kéo qua các giai đoạn khác nhau

 

Bài 15:  Robot con cá Heo

 • Giới thiệu về cách hoạt động của con cá Heo và môi trường sống qua các hình ảnh, video và Robot thực nghiệm
 • Học được các kiến thức cơ bản vật lý về cách di chuyển uốn éo của con cá Heo qua các thực hành lắp ráp, lập trình, thí nghiệm và thi đua Robot

Học sinh có khả năng:

•  Cùng hoạt động nhóm để thực hành lắp ráp, lập trình, thí nghiệm và xây dựng môi trường sống Robot con cá Heo trên các sa bàn khác nhau.

 

Bài 16:  Robot xe đua

 • Giới thiệu về cách hoạt động của xe đua qua các hình ảnh, video và Robot thực nghiệm
 • Học được các kiến thức cơ bản vật lý về lực đấy của xe đua qua các thực hành lắp ráp, lập trình, thí nghiệm và thi đua Robot

Học sinh có khả năng:

 • Cùng hoạt động nhóm để thực hành lắp ráp, lập trình, thí nghiệm và thi đua chạy xe đua trên sa bàn.

 

Bài 17:  Robot xe Rover

 • Giới thiệu về cách hoạt động của xe Rover qua các hình ảnh, video và Robot thực nghiệm
 • Học được các kiến thức cơ bản vật lý về lực đấy của xe đua qua các thực hành lắp ráp, lập trình, thí nghiệm và thi đua Robot

Học sinh có khả năng:

 • Cùng hoạt động nhóm để thực hành lắp ráp, lập trình, thí nghiệm và thi đua chạy xe đua trên sa bàn.

 

 

 

18

 

 

 

Bài 18:  Cộng tác giải quyết vấn đề

 • Giới thiệu về phương pháp làm việc nhóm sao cho hiệu quả.
 • Giới thiệu về cách thức thành lập nhóm.
 • Giới thiệu về cách giải quyết các vấn đề khi làm việc nhóm với nhau.

Học sinh có khả năng:

 • Hiểu biết về phương pháp làm việc nhóm sao cho hiệu quả.
 • Biết về cách thức thành lập nhóm.
 • Hiểu biết về cách giải quyết các vấn đề khi làm việc nhóm với nhau sao cho hiệu quả.

 

 

19

 

 

Bài 19: Dự án mở cuối kỳ (Giáo viên chọn chủ đề liên quan tới bài 10-15)

 • Giáo viên chọn chủ đề mở để các học sinh tham gia sáng tạo ,lắp ráp Robot.
 • Làm việc nhóm để giải quyết chủ đề GV đưa ra.
 • Trình bày ý tưởng theo chủ đề.

Học sinh có khả năng:

 • Hiểu việc lập kế hoạch để giải quyết vấn đề.
 • Biết phân chia nhiệm vụ cho từng cá nhân trong nhóm.
 • Mạnh dạn trình bày các ý tưởng hay.

20

 

 

Bài 20: Thi cuối khóa (Giáo viên chọn chủ đề liên quan tới bài 1-15)

 • Giáo viên chọn chủ đề mở để các học sinh thi cuối khóa: lý thuyết, và thực hành lắp ráp, lập trình Robot.

 

Học sinh có khả năng:

 • Đạt được các kỹ năng lắp ráp, lập trình Robot và các kiến thức cơ bản về khoa học, vật lý và Robotic.

Thời lượng chương trình Cấp độ 1: một bài học = 3 giờ

Tổng thời lượng: 60 giờ